Enskilt avlopp - Omhändertagande av latrin och urin

LÄS MER

Anmälan om omhändertagande av latrin/urin, enligt 13 § i Förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd samt 16 § i Salems renhållningsföreskrifter.

 

Klicka på Hämta blankett för att ladda ner blanketten.

Fyll i hela blanketten och skicka den till Salems kommun, Miljöenheten, 144 80 Rönninge eller via e-post till msb@salem.se