Dispens för gödselspridning

LÄS MER

Ansökan om dispens från vissa av kraven om gödselspridning i Jordbruksverkets föreskrifter (SJVFS 2004:62, 2015:21) om miljöhänsyn i jordbruket vad gäller växtnäring. 

 

Klicka på Hämta blankett för att ladda ner blanketten.

Fyll i hela blanketten och skicka den till Salems kommun, Bygg och Miljö, 144 80 Rönninge eller via e-post till msb@salem.se