Föroreningar - Sanering av förorenad byggnad

LÄS MER

Anmälan om sanering av förorenad byggnad enligt 28 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

 

Klicka på Hämta blankett för att ladda ner blanketten. 

Fyll i hela blanketten och skicka den till Salems kommun, Bygg och miljö, 144 80 Rönninge eller via e-post till msb@salem.se.