Föroreningar - Underrättelse om förorenad mark eller byggnad

LÄS MER

Den som äger eller brukar en fastighet ska omgående underrätta bygg- och miljönämnden om föroreningar påträffas inom fastigheten, enligt 10 kap. miljöbalken (1998:808)

 

Klicka på Hämta blankett för att ladda ner blanketten.

Fyll i hela blanketten och skicka den till Salems kommun, Miljöenheten, 144 80 Rönninge eller via e-post till msb@salem.se