Värmepump - Grannyttrande

LÄS MER

Närboende grannar som kan beröras av borrning för bergvärme ska ges tillfälle att yttra sig enligt 19 kap. 4 § miljöbalken. När du yttrar dig ska du först ha tagit del av din grannes ansökningshandlingar (ansökningsformulär och tomtkarta)

 

Klicka på Hämta blankett för att ladda ner blanketten. 

Fyll i hela blanketten och skicka den till Salems kommun, Bygg och miljö, 144 80 Rönninge eller via e-post till msb@salem.se