Föroreningar - PCB-sanering av fogmassor

LÄS MER

Sanering ska anmälas till kommunen senast tre veckor innan saneringsarbetena påbörjas enligt 18 § förordningen (2007:19) om PCB m.m. 

 

Klicka på Hämta blankett för att ladda ner blanketten. 

Fyll i hela blanketten och skicka den till Salems kommun, Bygg och miljö, 144 80 Rönninge eller via e-post till msb@salem.se.