Oljeavskiljare

LÄS MER

Tänk på att olja som avskiljs i oljeavskiljaren klassas som farligt avfall enligt Avfallsförordningen (2011:927) och därför ställs det enligt 55 § även särskilda krav på anteckningar om avfallsmängd och vem avfallet lämnas till för vidarehantering.

 

Klicka på Hämta blankett för att ladda ner blanketten.

Fyll i hela blanketten och skicka den till Salems kommun, Bygg och Miljö, 144 80 Rönninge eller via e-post till msb@salem.se