Miljöfarlig verksamhet

LÄS MER

Miljöbalken 9 kap 6 §. Anmälan ska skickas in senast sex veckor innan start av ny verksamhet eller ändring av befintlig verksamhet. 

 

Klicka på Hämta blankett för att ladda ner blanketten. 

Fyll i hela blanketten och skicka den till Salems kommun, Bygg och miljö, 144 80 Rönninge eller via e-post till msb@salem.se.