Parkeringstillstånd för rörelsehindrade

LÄS MER

Ansökan görs genom att fylla i och skicka in ansökningsblanketten samt bifoga läkarintyg och foto. Ansökan skickas till den kommun du är folkbokförd i. Bedömning av ansökan görs av handläggare som vid behov har en förtroendeläkare att tillgå.

Klicka på Hämta blankett för att ladda ner blanketten.

Fyll i hela blanketten och skicka den till Salems kommun, Gatuenheten, 144 80 Rönninge eller via e-post till msb@salem.se.