Lämna synpunkter

LÄS MER

Varje förvaltning dokumenterar och analyserar de synpunkter som kommer in. Därefter genomförs de eventuella förändringar som kan vara lämpliga.

Gäller det något som är trasigt och behöver åtgärdas, till exempel hål i gatan och trasiga lampor, lämnar du det via vår felanmälan