Ansökan om tillstånd för utplacering av blomlådor

LÄS MER

Tillstånd för utsättning av blomlådor gäller endast under perioden 15 maj - 1 oktober.
Ansökan ska vara inlämnad till kommunen senast den 31 maj för handläggning av ärenden aktuellt år. Ansökningar gäller enbart för det år som ansökan är inlämnad. Ansökan handläggs efter korrekt ifylld och inlämnad ansökan med tillhörande bilagor.

 

Klicka på Hämta blankett för att ladda ner blanketten. 

Fyll i hela blanketten och skicka den till Salems kommun, Miljö - och samhällsbyggnadsförvaltningen, 144 80 Rönninge eller via e-post till msb@salem.se.