Orosanmälan till socialtjänsten avseende barn

LÄS MER

Den här blanketten kan du använda om du vill lämna in en orosanmälan avseende barn som misstänks fara illa. OBS! Fyll ej i dina kontaktuppgifter om du som privatperson vill vara anonym. Som privatperson har du möjlighet att vara anonym men det förutsätter att du inte uppger vem du är när du kontaktar socialtjänsten. Du som är anmälningsskyldig enligt lag kan inte vara anonym i tjänsten.

Post: Salems kommun, 144 80 Rönninge
Inlämning: receptionen i kommunhuset på Säby Torg 16