Ansökan om LSS-insatser

LÄS MER

Här hittar du en blankett för ansökan om insatser enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Blanketten postas till Salems kommun, 144 80 Rönninge eller lämnas in i någon av Salems kommuns receptioner. Den ena hittar du vid Salems centrum på Säby Torg 16 och den andra i Söderby Park på Sanatorievägen 20.