Ansökan om insatser enligt SoL

LÄS MER

Här hittar du blanketten för ansökan om insatser enligt Socialtjänstlagen (SoL). Blanketten postas till Salems kommun, 144 80 Rönninge eller lämnas in i någon av Salems kommuns receptioner. Den ena hittar du vid Salems centrum på Säby Torg 16 och den andra i Söderby Park på Sanatorievägen 20.