Information om god man/förvaltare

LÄS MER

Vid ansökan, frågor och information om god man och förvaltare hänvisar Salems kommun dig till Södertörns Överförmyndarnämnd. På deras hemsida kan man också hitta information om alternativ till god man eller förvaltare. Tryck på den blå knappen till höger för att komma till deras hemsida.

Salem ingår i Södertörns överförmyndarnämnd. I denna gemensamma nämnd ingår också Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nynäshamn och Tyresö kommun.