Gymnasium - Inackorderingsstöd

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Du som är folkbokförd i Salems kommun kan ansöka om inackorderingstillägg till och med vårterminen det år du fyller 20 år.

 • Elev över 18 år ansöker själv genom att logga in med egen e-legitimation. 
 • Ansökan för elev under 18 år görs av vårdnadshavare. 

Villkor för att få stöd till inackordering: 

 • För att bidrag skall utgå krävs:

 • att avståndet mellan hemmet och skolan är minst 60 kilometer

 • att det är minst två timmars resväg (enkel väg) från hemmet till skolan med allmänna färdmedel

 • att eleven är folkbokförd i Salems kommun

 • att eleven går i kommunal gymnasieskola eller på komvux

 • att eleven är förstahandsmottagen

 • att eleven är under 20 år (bidraget utgår till och med vårterminen det år eleven fyller 20 år)

Mer information om inackorderingsstöd finns på Salems kommuns hemsida

Frågor om e-tjänsten

Malin Gulde
malin.gulde@salem.se
08-53259282

Personuppgiftsansvarig

Barn- och utbildningsnämnden, Salems kommun
bou@salem.se

Följande behövs för e-tjänsten

 • E-legitimation
 • Hyreskontrakt
 • Kontonummer
 • Restid och reseavstånd
 • Uppgifter om utbildningen

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa