Anmälan om bassängbad

LÄS MER

Anmälan om bad/plaskdamm ska göras enligt 38 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.  OBS! Anmälan ska göras senast sex veckor innan verksamheten påbörjas.

 

Klicka på Hämta blankett för att ladda ner blanketten. 

Fyll i hela banketten och skicka den till Salems kommun, Bygg och Miljö, 144 80 Rönninge eller via e-post till msb@salem.se.