Förskola/Fritidshem - Uppge eller ända inkomst

LÄS MER

I Edlevos E-tjänst kan du uppdatera din månadsinkomst.  Alla vårdnadshavare i ett hushåll ska uppge inkomsten och den ska uppdateras vid förändring, minst årligen. Om man ej uppger inkomst så får man betala maxtaxa. 

Frågor om e-tjänsten

Susanne Mannberg
susanne.mannberg@salem.se

Personuppgiftsansvarig

Barn- och utbildningsnämnden, Salems kommun
bou@salem.se