Förskola - Ansökan om delad faktura

LÄS MER

Om ett barns vårdnadshavare har gemensam vårdnad och barnet bor växelvis hos vårdnadshavarna och båda har behov av barnomsorg har vårdnadshavarna möjlighet att ansöka om delad faktura.
Avgiften grundas på den sammanlagda inkomsten i respektive vårdnadshavares hushåll. Detta innebär två avgifter, som avser samma barn. De sammanlagda avgifterna får inte överstiga
maxavgiften för en plats. Varje vårdnadshavare är betalningsskyldig för sin avgift. Vid eventuell uppsägning av plats ska platsen sägas upp av båda vårdnadshavarna, i annat fall betalar den
vårdnadshavare som har sin plats kvar hel avgift.

 

Klicka på Hämta blankett för att ladda ner blanketten. 

Fyll i hela blanketten och skicka den till Salems kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen, 144 80 Rönninge eller via e-post till bou@salem.se.

Personuppgiftsansvarig

Barn- och utbildningsnämnden, Salems kommun
bou@salem.se