Fritidshem - Fritidsplats för barn till föräldraledig eller arbetssökande vårdnadshavare

LÄS MER

För vårdnadshavare till elever som har plats i fritidshem upphör platsen 30 dagar efter syskons födelse. Efter föräldraledigheten behöver du som vårdnadshavare ta kontakt med skolan och gör en ny ansökan via webben. 

I Salems kommun kan du som föräldraledig vårdnadshavare till barn i skolår F-3 erbjudas tid i fritidshem för ditt/dina barn enligt följande:

från skoldagens slut till kl. 15.00 samt under skollov 30 timmar/vecka, kl. 9.00 - 15.00

Avgift debiteras enligt gällande maxtaxaregler, se punkt 6:4.

 

Klicka på Hämta blankett för att ladda ner blanketten. 

Fyll i hela blanketten och skicka den till Salems kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen, 144 80 Rönninge eller via e-post till bou@salem.se.

 

Personuppgiftsansvarig

Barn- och utbildningsnämnden, Salems kommun
bou@salem.se