Förskola - Val/Byte av vistelsetid för föräldraledig eller arbetssökande vårdnadshavare

LÄS MER

Här ansöker du om byte av vistelsetid i förskola eller pedagogisk omsorg.

Klicka på Hämta blankett för att ladda ner blanketten. 

Fyll i hela blanketten och skicka den till Salems kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen, 144 80 Rönninge eller via e-post till bou@salem.se.

Personuppgiftsansvarig

Barn- och utbildningsnämnden, Salems kommun
bou@salem.se