Förskola/fritidshem - Intyg om tillåtelse för minderårig att hämta yngre syskon på förskola/fritidshem

LÄS MER

Blanketten är ett intyg för dig som önskar att minderårig att hämta yngre syskon från förskola eller fritidshem

Den dagliga kontakten mellan vårdnadshavare och personal är viktig för barnet. Det naturliga är därför att vårdnadshavaren hämtar barnet/eleven. Om ett minderårigt syskon ska hämta barnet på förskolan eller eleven på fritidshemmet, behövs ett skriftligt medgivande från vårdnadshavaren/vårdnadshavarna.

Klicka på Hämta blankett för att ladda ner blanketten. 

Fyll i hela blanketten och skicka den till Salems kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen, 144 80 Rönninge eller via e-post till bou@salem.se.