Huvudman - Ansökan om godkännande för enskild pedagogisk omsorg

LÄS MER

Sökanden ska i ansökan lämna sådan information att nämnden kan pröva om sökanden har förutsättningar att uppfylla författningarnas krav (25 kap. 10 § skollagen).

Klicka på Hämta blankett för att ladda ner blanketten. 

Fyll i hela blanketten och skicka den till Salems kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen, 144 80 Rönninge eller via e-post till bou@salem.se.