Anmälan om verksamhet med hygienisk behandling

LÄS MER

Verksamheter enligt 38 § förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Solarier enligt Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter (SSMFS 2012:5 och 2018:25) om solarier och artificiella solningsanläggningar.

Klicka på Hämta blankett för att ladda ner blanketten. 


Fyll i hela blanketten och skicka den till Salems kommun, Säby torg 16, 144 80 Rönninge eller via e-post till msb@salem.se