Förskola - Ansökan om plats i förskola eller pedagogisk omsorg

LÄS MER

I Salems kommun erbjuder vi förskola och pedagogisk omsorg (i form av familjedaghem) för barn i åldrarna 1 - 5 år. Du väljer om du vill ha ditt barn i kommunal eller fristående förskola eller i pedagogisk omsorg. Ansökan sker via webbtjänsten Edlevo.

Förskolan Galaxen erbjuder omsorg på obekväm arbetstid för barn som är inskrivna på förskola och fritidshem.

Under året har den kommunala förskolan normalt stängningsdagar vid tre olika tillfällen: under planeringsdagar i augusti/september och i januari samt kompetensutveckling i maj månad. De olika förskoleenheterna är inte stängda på samma datum och därmed kan familjer som har behov av omsorg även under stängningsdagar erbjudas detta.

Läs mer om våra förskolor här.

För att tacka ja eller nej till erbjuden plats använder du Edlevos app eller svarar via den här länken

Frågor om e-tjänsten

Susanne Mannberg
susanne.mannberg@salem.se

Personuppgiftsansvarig

Barn- och utbildningsnämnden, Salems kommun
bou@salem.se