Bostadsanpassningsbidrag

LÄS MER

Den som har en bestående funktionsvariation kan få bidrag till att anpassa sin bostad för att kunna bo kvar hemma. Ett bostadsanpassningsbidrag är till för att ge dig möjlighet till ett självständigt liv i ditt eget hem.

Det är din funktionsvariation som avgör vilket behov av anpassning du har. Den bedömningen gör legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal, till exempel läkare, sjukgymnast eller arbetsterapeut. I vissa fall kan de förskriva hjälpmedel som räcker så att du inte behöver ansöka om bostadsanpassning.

I ansökan ska du bifoga ett intyg från en arbetsterapeut eller annan medicinskt sakkunnig som styrker behovet av åtgärden. Äger du inte din bostad eller äger din bostad tillsammans med någon ska du även bifoga skriftligt medgivande från fastighetsägaren eller bostadsrättsföreningen på separat blankett som du hittar här bredvid. 

Du kan ladda upp bifogade blanketter i e-tjänsten.

Frågor om e-tjänsten

Miljö - och samhällsbyggnadsförvaltningen
bostadsanpassning@salem.se

Personuppgiftsansvarig

Tekniska nämnden
msb@salem.se