Grundskola/förskola - Anmälan av specialkost och anpassade måltider

LÄS MER

Obs. För specialkost och anpassad kost ska denna blankett fyllas i inför varje nytt läsår och vid förändringar, för att säkerställa en korrekt hantering i köket. För att få specialkost ska barnet/eleven även i hemmet äta enligt de uppgifter som uppgetts. Vårdnadshavare intygar genom denna blankett att så är fallet. Vårdnadshavare eller myndig elev ansvarar även för att avanmäla specialkosten om barnet/eleven är sjuk, ledig, byter skola eller av någon annan anledning inte längre behöver specialkost/anpassad kost.

Klicka på Hämta blankett för att ladda ner blanketten. 

Fyll i hela blanketten och skicka den till Salems kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen, 144 80 Rönninge eller via e-post till bou@salem.se.

Personuppgiftsansvarig

Barn- och utbildningsnämnden, Salems kommun
bou@salem.se