Huvudman - Ansökan om godkännande för fristående förskola

LÄS MER

Sökanden ska i ansökan lämna sådan information att barn- och utbildningsnämnden kan pröva om sökanden har förutsättningar att uppfylla författningarnas krav (2 kap. 5 § Skollagen).

Klicka på Hämta blankett för att ladda ner blanketten. 

Fyll i hela blanketten och skicka den till Salems kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen, 144 80 Rönninge eller via e-post till bou@salem.se.